Pajala Kommun

Kommun jobbar för att bistå näringslivet i Pajala och regionen för att få fler starka och konkurrenskraftiga företag. Vilket i sin tur medverkar till fler anställningar och en diffrentierad arbetsmarknad och ett brett servicutbud.

Kommunen bistår Pajala och regionen så att:

  • Befintliga företag kan expandera
  • Ytterligare företag etablerar sig i Pajala
  • Samverkan och innovation utvecklas i hela det malmbaserade området inkluderande Kiruna, Gällivare, Luleå m fl.
  • Fler arbetstillfällen, mer differentierad arbetsmarknad samt ett brett service-utbud uppnås.

Målet är att skapa en attraktiv och hållbar utveckling, som utvecklar Pajala kommuns potentialer i ett nationellt och europeiskt perspektiv.

Målgruppen är:

* Lokalt och regionalt näringsliv  som ger förutsättningarna för hållbar näringslivsutveckling i samspel med attraktiv kommunutveckling.
* Personer som är intresserade av att bli företagare.
* Allmänheten i stort för att skapa en bred delaktighet och attraktivitet

Verksamheten ska bland annat bestå i att:

- Bistå och stimulera företag att startas och utvecklas från idé till marknad.
- Skapa affärssamverkan där man tillsammans kan erbjuda konkurrenskraftiga helhetsåtaganden på marknaden.
- Stimulera och underlätta kompetensöverföring från gymnasium och universitet till företag.
- Genomföra behovsanalyser och strategiska rapporter som ska gynna samhället och företagens behov och kompetensförsörjning.
- Marknadsföra näringslivet för rekrytering av kompetens. 

Uppdaterad: 2016-08-31 11.36