Branschkalender 2019

Hej företagare!

Som ett steg i att jobba för ett starkare företagsklimat i kommunen och  synliggöra de rekryteringsbehov som vår kommun har startar vi Branschkalender 2019. Vi vill på ett strukturerat sätt titta närmare på de olika branscher,företag och yrken som finns i vår kommun. Branschkalendern bygger på att året är uppdelat i olika fokusområden av branscher och därmed också de yrken som finns inom respektive område. En kalender finns för den privat sektorn och en för den offentliga. 

Vi vill skapa dialog, samverkan och sprida kunskap  .

Hur?
Genom företagsbesök får vi möjlighet att träffa Er företagare och diskutera möjligheter, utmaningar och Era viktiga frågeställningar inom det aktuella området.

På vilka områden och på vilket sätt kan kommun och näringsliv öka samverkan och jobba målinriktat gemensamt? Hur blir pajala kommun som plats attraktiv för att jobba och driva företag på. Vilka utbildnings behov finns? Hur når vi ut för att marknandsföra de jobbmöjligheter som finns?

Med på resan är

Ulrica Hammarström, Kommunalråd
Andreas Hinzer, Chef för utveckling & näringsliv
Erik Mella, Näringslivsstrateg
Johanna Funck, Platsmarknadsförare

Vi ser även en stor potential i att genom öppenhjärtlig kommunikation nå ut till kommunmedborgare, skolelever, personer som är intresserade av vår kommun eller ett specifikt yrke. Kanske erat arbete inspirerar fler att starta företag?
Här på hemsidan och i våra sociala medie-kanaler kommer det finnas reportage, bilder och korta filmklipp från era verksamheter. Allt självklart med allas medgivande.

Under året planerar vi även in företagsfrukostar och evenemang riktat till er företagare och även evenemang gentemot skolan för att omsätta den kunskap som byggs på. Håll utkik här på fliken Branschkalender!

Vi hör av oss och hoppas att vi kan besöka Ditt företag! Kommunen är stor till ytan och det kommer automatiskt variera lite bland de olika fokusområden, vilket vi också tror blir trevligt.Vi ser fram emot att träffas!

Här hittar du hela årets branchkalender


  

 

  

 


  


Uppdaterad: 2019-03-05 11.19 av johfun