Grundskolan

Grundskolans uppdrag är att förbereda eleverna till ett fullvärdigt samhällsliv, där de ska klara av att göra olika aktiva livsval samt visa respekt för andra människor och för de mänskliga rättigheterna.

Utbildningen i grundskolan skall även ligga till grund för fortsatt utbildning i ett mer långsiktigt perspektiv.

Uppdaterad: 2019-05-15 15.21

Kontakt

Pajala Centralskola
årskurs 4-9
Rektor

Jaana Fjordell
0978-121 47
076-1361544
jaana.fjordell@pajala.se

 

Tärendö och SmedskolanRektor:
Gun-Britt Kangas
0978-123 02
070-221 41 51
gun-britt.kangas@
edu.pajala.se


Korpilombolo och Sattajärvi

Rektor:

Leif Rönnbäck
0978-123 42
072-205 50 45
leif.ronnback@
pajala.se