Förskola

Värdegrundsarbete, demokrati och barnens inflytande och kunnande är vägledande när barnen tillsammans med pedagoger skapar ett lustfyllt lärande i inspirerande miljöer både inne och utomhus. Pedagogerna arbetar aktivt med att vara såväl medupptäckare, medagerande och medundersökare och medupplevare.

Uppdaterad: 2019-01-16 10.21 av linhuh

Kontakt

Maria Sandström
Förskolechef
Jägaren, Lillskogen, Tärendö, Junosuando

Tel: 0978-120 53
maria.sandstrom@pajala.se

Pirkko Heikkilä 
Vikarierande förskolechef (2019-02-01 - 2019-07-31)
Snickaren, Kvarnen, Sattajärvi, Korpilombolo
0978-121 59
pirkko.heikkla@edu.pajala.se

Marie Simonsson
Förskolechef (tjänstledig 2019-02-01 - 2019-07-31)
Snickaren, Kvarnen, Sattajärvi, Korpilombolo
marie.simonsson@pajala.se