Förskola

Värdegrundsarbete, demokrati och barnens inflytande och kunnande är vägledande när barnen tillsammans med pedagoger skapar ett lustfyllt lärande i inspirerande miljöer både inne och utomhus. Pedagogerna arbetar aktivt med att vara såväl medupptäckare, medagerande och medundersökare och medupplevare.

Uppdaterad: 2020-01-13 10.34 av Anders Aasa

Kontakt

Maria Sandström
Förskolechef och rektor
Jägaren, Lillskogen, Tärendö, Junosuando

Tel: 0978-120 53
maria.sandstrom@pajala.se

Roger Kero - rektor
Sattajärvi, Korpilombolo
0978-123 42
072-205 50 45
roger.kero@pajala.se