Elevhälsan i Pajala kommun

Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta för att alla elever ska må bra, trivas och känna sig trygga i skolan. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal bidra till att skapa en god lärandemiljö och främja elevernas intresse av att lära sig och utvecklas som personer.

I Pajala kommun är skolsköterskor, skolkurator, speciallärare och specialpedagoger grunden i elevhälsans personal. I ärenden där det behövs kan även skolpsykolog och skolläkare kopplas in. Vi jobbar förebyggande och är ute i klasserna och pratar kring olika teman ibland, vi försöker synas bland eleverna och har även enskilda samtal och träffar med elever som behöver det.

Till oss i elevhälsan kan du som elev vända dig med frågor eller funderingar kring i princip vad som helst. Vi finns för att stötta och ge dig rådgivning i frågor som du känner att du behöver prata med en utomstående vuxen om. Det kan handla om väldigt olika saker, till exempel om du har svårigheter i skolan, personliga problem, relationsproblem, en jobbig hemsituation, känner att du har för höga krav och inte orkar med, krissituationer, hälso- och livsstilsfrågor, medicinska frågor, frågor kring sex och samlevnad, alkohol eller droger, tobaksavvänjning och mycket annat. I stort sett kan du fråga om vad som helst och det behöver inte heller alltid vara något som du upplever som ett problem utan mer allmänna frågor också.

Vi i elevhälsan har tystnadsplikt, det som sägs hos oss förs inte vidare. Det finns dock ett undantag då vi måste bryta tystnadsplikten och det är vid tillfällen då ni som elever befinner er i allvarliga eller farliga situationer och snabbt behöver mer hjälp än vad vi kan ge, men inga kontakter tas utan att ni informeras om det först. I dessa fall kontaktas vårdnadshavare först och ibland även socialtjänsten eller vården.

Vi i elevhälsan arbetar nära varandra och har bra kontakt med varandra, därför kan du ta kontakt med vem som helst av oss om du behöver stöd och hjälp. Däremot har vi olika utbildningar och jobbar med lite olika saker, därför är skolsköterskan bättre på vissa saker och skolkuratorn bättre på andra. I kontaktlistan till höger kan du läsa hur du kommer i kontakt med oss i elevhälsan.

Även du som är förälder är välkommen att vända sig till oss om du behöver råd och stöd kring ditt barn. Vi kan ha gemensamma träffar med föräldrar och barn eller ensamma möten med oroade föräldrar.

Skolsköterskan följer alla elevers hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Varje elev erbjuds basprogrammet som ni ser i en länk i menyn till höger. Till skolsköterskan kan du också vända dig i allmänna medicinska frågor, frågor om alkohol och droger samt frågor kring sex och samlevnad. Skolsköterskan kan också hjälpa dig att få kontakt med skolläkare. Skolläkaren i Pajala kommun heter Christer Nilsson.

Skolkurator kan du som elev vända dig till om du känner att du behöver någon vuxen att prata med och du inte vill ta det med en lärare, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Det kan handla om frågor eller problem som du tycker är jobbiga och som begränsar dina möjligheter att hänga med i skolan. Det kan handla om problem individuellt som oro, nedstämdhet, dålig självkänsla och stress. Det kan även handla om problem hemma som konflikter med eller mellan föräldrar. Problemen kan också finnas i kamratrelationer, då både i skolan och på fritiden. Du kan fråga om vad du vill.
Givetvis är föräldrar också välkomna att höra av sig med frågor och funderingar. Skolkuratorn kan också hjälpa dig som elev eller din familj att hitta stöd och hjälp från andra organisationer eller myndigheter om det behövs. Det är även skolkuratorn som sköter kontakten med skolpsykologen som kommer och gör utredningar för elever som behöver det. Skolkuratorn kan också hjälpa till med frågor kring stipendier.

Övrig information
Då vi i elevhälsan inte finns tillgängliga eller om du hellre vill leta reda på svar på dina frågor själv finns en hemsida som innehåller mycket bra information för både ungdomar och föräldrar. Det är Sveriges ungdomsmottagningar som står bakom sidan och informationen. Se länken i menyn till höger.

Uppdaterad: 2020-02-04 08.42 av Anders Aasa

Kontakt

Elevhälsochef
Solveig Nygård
0978-128 27
solveig.nygard@
edu.pajala.se


MLA- skolsköterska
Maria Johansson
0978-121 60
maria.johansson@
edu.pajala.se


Skolsköterska
Jenny Niemi
0978- 128 23
jenny.niemi@
norrbotten.se

Skolpsykolog
Lisa Starlind
0978-129 05
lisa.starlind@pajala.se

Skolkurator
Johanna Perttu Uusitalo
0978-123 36
072-539 18 57
johanna.p.uusitalo@
edu.pajala.se


vik Skolkurator
Ann-Britt Jauhojärvi
0978-122 16
ann-brtitt.jauhojarvi@
edu.pajala.se


Speciallärare i matte
Annika Pekkari
0978- 128 37
annika.pekkari@
edu.pajala.se


Speciallärare i svenska
Anna Gustavsson
0978- 128 38
anna.gustavsson@
edu.pajala.se


Specialpedagog
Agneta Mella
0978- 128 42
agneta.mella@
edu.pajala.se

Speciallärare
Anita Stridsman
072- 206 01 47
anita.stridsman@
edu.pajala.se


Specialpedagog
Sara Ylipää
0978- 128 43
sara.ylipaa@
edu.pajala.se


vik Specialpedagog
Inger Roslund
0978- 123 53
inger.roslund@pajala.se

Länkar
Elevhälsoplan

Skolsköterskans Basprogram

Ungdomsmottagning på nätet