• Vy vattentornet

Vatten & Avlopp

I Pajala kommun finns 26 vattenverk som försörjer kommunmedborgarna med vatten. Det finns 15 avloppsreningsverk och 36 avloppspumpstationer som ser till att avloppsvattnet renas i alla våra tätorter och omkringliggande byar.

Kommunfullmäktige tog 20191028 beslut om nya taxor för sektor teknik och service som träder i kraft från och med 20191101. 

Taxor VA.

Uppdaterad: 2020-01-14 10.29

Kontakt

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345