• Vy vattentornet

Vatten & Avlopp

I Pajala kommun finns 26 vattenverk som försörjer kommunmedborgarna med vatten. Det finns 15 avloppsreningsverk och 36 avloppspumpstationer som ser till att avloppsvattnet renas i alla våra tätorter och omkringliggande byar.

Styrdokument för VA-taxa och allmänna bestämmelser för användande av Pajala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar gäller från 2009-07-01.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 §47 att höja taxan med 5 % för vardera åren 2015, 2016 och 2017. Därefter en årlig höjning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Från och med 20190701 kommer avgifter för Vatten och avlopp att indexregleras.

I de fall anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är möjlig måste en egen avloppsanläggning alternativt en gemensam avloppsanläggning finnas.

Uppdaterad: 2019-05-15 08.05

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01