Slamtömning

Slamtömning sker en gång per år alternativt vart annat år. Önskas ett förlängt intervall krävs en dispens vilket man kan ansöka om hos Bygg och miljö, detta är en avgiftsbelagd handläggning. 

Från och med första kvartalet 2020 kommer vi tillhandahålla ett preliminärt schema på hur körningarna läggs upp. 

Kommunfullmäktige har 2019-10-28 beslutat om slamtömningstaxor vilka återfinns här

OBS! Ange alltid fastighetsbeteckning när ni kontaktar oss.

Tänk på att underlätta för slamtömningsfordonet. Blockera ej tillfartsvägar och avlägsna hinder såsom mellanluckor och brunnsisoleringar. 

Det är också varje enskild fastighetsägares skyldighet att se till att det finns framkomlig väg till brunnen och att brunnslock är lätt att lyfta av. Tunga lock över 15 kg (ca 60 cm i diameter om det är ett cementlock) kommer ej att lyftas av på grund av arbetsmiljökrav. Brunnen blir därmed ej tömd och en avgift för bomkörning kommer att faktureras kunden. Lätta lock går att köpa bland annat hos bygghandeln och VVS-butiker.

Eftersom slamtömningar nu pågår även under vinterhalvåret så ska vägen fram till brunnen vara plogad. Om chauffören anser att hinder finns för att slamtömning ska kunna ske så har han rätt att lämna brunnen otömd.

Varje enskild avloppsbrunn ska vara försedd med en identifieringstagg. Antingen finns taggen uppsatt i en stolpe intill brunnen eller någonstans i närheten av brunnen exempelvis på en vägg.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att se till att taggen inte försvinner, skadas eller inte är åtkomlig för entreprenören. Om tagg saknas, den skadas eller försvinner så är det fastighetsägarens skyldighet att genast meddela Tekniska enheten om detta.

Uppdaterad: 2019-11-05 13.19

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345