Renhållningsturer

Sektor teknik och service kör all renhållning i egen regi. Vår renhållningsbil kör måndag till torsdag vecka efter vecka enligt ordinarie schema. Skulle vi få driftstörningar och ej kommer på annonserad dag ska du låta ditt sopkärl stå ute vid vägen tills vi tömt den. Akuta driftstörningar kan uppkomma och då senareläggs alla turer till felet är åtgärdat.

Vi har hämtningsområden som besöks varannan vecka och sen har vi ytterområden som besöks var 4:e vecka. Då vi har få kunder och små mängder avfall i ytterområdena är det miljömässigt och ekonomiskt beslutat att vi ej trafikerar dessa områden lika frekvent som mer tätbefolkade områden.

Hämtningsschema B-områden

Orter som har soptömning jämna veckor

Måndag jämna veckor: (Tur 1)
Hörntorpet - Kuusilaki -Korpilombolo – Teurajärvi – Markusvinsa – Liminkajärvi – Tiehaara (Tallheden) - Pirttiniemi-Kivijärvi-Suaningi-Ohtanajärvi -Pimpiö-Pentäsjärvi-Sattajärvi-Välivaara  

Tisdag jämna veckor: (Tur 2)
Kaalamakoski-Kaalama-Kihlanki-Joutivaara- Kuusiniemi-Granvik-Grönbo-Parkajoki-Kitkiöjoki-Kitkiöjärvi-Muodoslompolo- Muonionalusta-Merasjärvi-Parkalompolo-Keräntöjärvi-Hukanmaa-Östra Kangos-Lovikka-Hälsocentralen i Pajala 

Onsdag jämna veckor: (Tur 3)
Pajala  

Torsdag jämna veckor: (Tur 4)
Liviöjärvi-Tuohmaanniemi-Autio-Juhonpieti-
Erkheikki-Mukkakangas-Södra Kengis-Kassa-Torinen-Kardis-Jarhois-Taipalensuu-Mertapalo- Hälsocentralen i Pajala 

 

Orter som har soptömning ojämna veckor

Måndag ojämna veckor: (Tur 5)
Vårdcentralen i Pajala -Samhall -Kainulasjärvi-Narken-Lahdenpää 

Tisdag ojämna veckor: (Tur 6)
Anttis-Huhtanen-Kangos-Junosuando -Tornefors 

Onsdag ojämna veckor: (Tur 7)
Koivuniemi-Tärendö-Vaenvaara-Saittarova-Männikkö-Talinien-Storbyn-Heinonen-Niva-Kallio-Laittamaa-Rovaniemi-Aittamaa-Niemenrova-Forest Hotel-Peräjävaara-Ängsbacken 

Torsdag ojämna veckor: (Tur 8) 
Norra Kengis-Vittaniemi-Kieksiäisvaara-Kaunisjoensuu-Kolari-Ristimella-Huuki-Aareavaara- Kaunisvaara-Sahavaara-Jupukka-Rova-Niva-Hälsocentralen i Pajala

Uppdaterad: 2019-11-26 07.53

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345