Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

Varje gång du köper en produkt med en förpackning betalar du en liten avgift som används till att finansiera nationell insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. 

Det är ej Pajala kommuns ansvar utan ett fristående företag som heter FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som sköter och ansvarar för återvinningsstationerna i Sverige. På uppdrag av FTI tömmer och städar deras entreprenörerna vid dessa stationer. 

Synpunkter på städning eller tömning?

Om du har några synpunkter på tömning eller städning vid återvinningsstationerna ska du kontakta FTI på telefonnummer 0200-88 03 11 eller gå in på deras webb www.ftiab.selänk till annan webbplats

Förpackningarna/tidningar delas upp som:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Tidningar & returpapper

Om dina förpackningar innehåller mer än ett material, ska du separera dem om det går. Om materialen inte går att separera, sorterar du förpackningen efter det material som den består mest av.

Betala inte i onödan!

Eftersom du redan har betalat för insamlingen är det viktigt att du sorterar dina förpackningar. Om du slänger dem som brännbart får du betala för dem en gång till genom renhållningsavgiften.

FTI har anläggningar på följande platser i Pajala kommun:

 • Pajala:  Sommarvägen samt Kirunavägen 49 
 • Tärendö: Skolan
 • Kangos: Tievavägen 2
 • Korpilombolo: Strandvägen/Industrivägen
 • Junosuando: Brandstationen
 • Sattajärvi: Fd affären (mitt i byn)
 • Saittarova: Affären
 • Kainulasjärvi: Fd skolan
 • Kaunisvaara: Folkets hus
 • Muodoslompolo: Affären
 • Kitkiöjärvi: Träffpunkten 

Pajala kommun har enbart upphandlat drift och underhåll av tre återvinningsstationer i kommunen. Dessa är utplacerade i:

 • Kardis: Samlingslokalen
 • Kihlanki: Fd skolan
 • Keräntöjärvi: Fd affären

Dessa tre återvinningsstationer ombesörjer Pajala kommuns entreprenör att sköta  tömning, plogning och städning. 
Vd synpunkter på dessa tre kan ni kontakta:

Miljö & Teknik i Kangos AB 0978-717 55

Tekniska avdelningen vxl 0978-120 00

Uppdaterad: 2019-06-12 12.55

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345