Nyheter från Teknik & Service

Indexreglering av VA-taxa samt tekniska tjänster

Från och med 20190701 kommer samtliga avgifter kopplade till Pajala kommuns VA-taxa att indexregleras enligt SKLs prisindex för kommunal verksamhet PKV. 

Indexreglering genomförs för att täcka upp kostnader som härör till utveckling av fasta löner och priser i riket och PKV uppdateras vid varje ny skatterunderlagsprognos. 

För er medborgare innebär detta en höjning av den fasta avgiften för Vatten och avlopp på sammanlagt 147 kr/år och den rörliga avgiften för vatten kommer att höjas med 1,31 kr/kubikmeter. 

 _________________________________________________________

Förändringar i Sopbilens körrutter pga. helgdagar

 V.22 torsdag 30/5 kommer tur 4 att köras onsdag 29/5

V.23 torsdag 6/6 kommer tur 7 att köras onsdag 5/6 

 _________________________________________________________

Information inför 2019 års slamtömning.

Vi har under v.14 skickat ut information gällande kommande slamtömning. Stora mängder brev har kommit tillbaka och vi ber er att gå in och ta del av detta. 

Informationsbrev

 _________________________________________________________

Telefontider på Teknik & Service

Administrationen har sina telefoner öppna måndagar till och med onsdagar mellan 08.00 till 11.00.

Akuta ärenden hänvisas till jourtelefon, dag (0978-122 27) som kommer vara öppen mellan 07.30-15.30. Jourtelefon, dag är till för AKUTA ÄRENDEN.

Andra ärenden hänvisas till telefontiderna.

Akuta ärenden under Kvällar, nätter och helger hänvisas till 0920-22 80 55.

Uppdaterad: 2019-05-22 12.58

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01