Nyheter från Tekniska avdelningen

Telefontider på tekniska avdelningen

För att effektivisera verksamheten kommer Tekniska avdelningen att på försök införa telefontider oktober till december. I december ska försöket utvärderas.

Administrationen kommer ha sina telefoner öppna måndagar till och med onsdagar mellan 08.00 till 11.00.

Akuta ärenden hänvisas till jourtelefon, dag (0978-122 27) som kommer vara öppen mellan 07.30-15.30. Jourtelefon, dag är till för AKUTA ÄRENDEN.

Andra ärenden hänvisas till telefontiderna.

Akuta ärenden under Kvällar, nätter och helger hänvisas till 0920-22 80 55.

Övriga Nyheter
Uppdaterad: 2018-10-26 10.44

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01