Nyheter från Teknik & Service

Vill du arbeta som entreprenör på uppdrag åt Pajala kommun. Ta då möjligheten att lämna ett anbud på kommande års snöröjning. Du hittar förfrågningsunderlaget på 

 https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoknwljbn&GoTo=Docs

Ramavtal Snöröjning Pajala kommun och Pajalabostäder AB. 

 _________________________________________________________

Pågående arbeten

__________________________________________________________

Telefontider på Teknik & Service

Administrationen har sina telefoner öppna måndagar till och med onsdagar mellan 08.00 till 11.00.

Akuta ärenden hänvisas till jourtelefon, dag (0978-122 27) som kommer vara öppen mellan 07.30-15.30. Jourtelefon, dag är till för AKUTA ÄRENDEN.

Andra ärenden hänvisas till telefontiderna.

Akuta ärenden under Kvällar, nätter och helger hänvisas till 0920-22 80 55.

Uppdaterad: 2019-03-19 07.59

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01