Lokala trafikföreskrifter

I trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella och gäller i hela landet både på vägar samt i terräng. Utöver dessa finns det även lokala trafikföreskrifter för Pajala kommun.

Tekniska avdelningen handlägger lokala trafikföreskrifter och samtliga av Pajala kommuns gällande lokala trafikföreskrifter finns tillsammans med Länsstyrelsens och Trafikverkets föreskrifter publicerade på transportstyrelsens rikstäckande databas som kallas för RDT.

https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/Default.aspx?UseStfs=1

Vid behov kan kommunen även besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med diverse arrangemang.

För trafikföreskrifter på enskild väg har kommunen begränsade rättigheter och vissa ärenden ligger på vägens ägare att besluta om tillsammans med Länsstyrelsen.

Vid frågor kring ändring av trafikregler som faller inom ramen för en lokaltrafikföreskrift kan du vända dig till Utredare infrastruktur på Tekniska avdelningen. 

Uppdaterad: 2018-09-28 15.28

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01