Projekt

Väg 982: Hälsocentralen-Doktorsronden

Under 2017 påbörjade Tekniska avdelningen ett stort jobb med att säkerställa vattentillförseln till Hälsocentralen i Pajala genom att dra första etappen av en rundgångsledning ifrån Vattentornet. Vi står nu i startgroparna att påbörja nästa etapp och detta genomförs som en delad åtgärd dels för att säkra vattentillförseln men även för att färdigställa busshållplatsen samt vägåtgärder mellan Hälsocentralen och Doktorsronden.

Projekt 982 Doktorsronden-hälsocentralen
Bild: Sträckning i rött markerar kommande vägarbetsområde.

För arbetarnas säkerhet kommer vi behöva stänga av vägen under tiden VA-ledningarna åtgärdas. Under tiden schaktning pågår kommer vi att leda om trafiken och hoppas ni har överseende med detta. Entreprenör kommer säkerställa att fastighetsägare har åtkomst till sina fastigheter.

Arbetena kommer att påbörjas i oktober 2018 och skall vara färdiga september 2019.

Vid eventuella frågor kontakta tekniska avdelningen på 0978-120 59 alternativt 0978-122 53.

 


Uppdaterad: 2018-09-28 15.27

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01