IT

IT-enheten har till uppgift att sköta all IT och telefoni för hela organisationen inklusive projekt och kommunala bolag.

– Detta omfattar inköp, service och underhåll av datorer, skrivare, kopiatorer, servers och system. Vi är även delaktiga i projekt som berör kommunen både lokalt och på länsnivå.

Enheten tillhandahåller även vissa system för LKF gymnasium och det kommunala data och tele nätverket, fast och mobil telefoni, videokonferens systemen.

IT-enheten har även ansvaret för stadsnätet

Uppdaterad: 2019-01-22 12.48 av Erik Waara

Kontakt

Enhetschef IT/Dataenheten
0978-122 01

Pajala Stadsnät

pajalastadsnat.se