Projekt

Väg 982: Hälsocentralen-Doktorsronden

Under 2017 påbörjade Teknik & Service ett stort jobb med att säkerställa vattentillförseln till Hälsocentralen i Pajala genom att dra första etappen av en rundgångsledning ifrån Vattentornet. Vi har påbörjat nästa etapp och detta genomförs som en delad åtgärd dels för att säkra vattentillförseln men även för att färdigställa busshållplatsen samt vägåtgärder mellan Hälsocentralen och Doktorsronden.

Projekt 982 Doktorsronden-hälsocentralen
Bild: Sträckning i rött markerar kommande vägarbetsområde.

För arbetarnas säkerhet kommer vi behöva stänga av vägen under tiden VA-ledningarna åtgärdas. Under tiden schaktning pågår kommer vi att leda om trafiken och hoppas ni har överseende med detta. Entreprenör kommer säkerställa att fastighetsägare har åtkomst till sina fastigheter.

Arbetena kommer att påbörjas i oktober 2018 och skall vara färdiga september 2019.

Vid eventuella frågor kontakta Teknik & Service på 0978-120 59 alternativt 0978-122 53.

 


Uppdaterad: 2019-06-12 12.44

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345