Blomlådor

För att sänka hastigheten och förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata kan blomlådor som farthinder vara ett alternativ. Blomlådor är ett effektivt sätt att ge signaler till bilförare om att sänka hastigheten på gatan.

Om du är intresserad av att ansvara för blomlådor på gatan där du bor, kan du läsa här nedan om vilka krav och förutsättningar som gäller för detta. Information finns på länken nedan.

Du som ansöker ansvarar för att bygga och bekosta lådorna själv, reflexer tillhandahålls av Tekniska avdelningen. Du ansvarar även för att plantera och sköta om blommor, tänk på att placera lämpliga blommor som inte blir skrymmande och hindrar sikten. Vid godkänd ansökan tillhandahålls ritning på blomlådorna.

Uppdaterad: 2018-09-28 15.28

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01