Teknik och service

Sektor Teknik & Service ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av kommunala vägar/gator samt handläggning av bidrag till enskilda vägar.                                  

Vi ansvarar även för kommunala parkeringsplatser, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning och trafikfrågor.

Vill du göra en felanmälan på till exempel gatubelysning, vägstandard eller något annat du anser behöver åtgärdas i vår trafikmiljö, vänd dig då till oss på Teknik & Service, telefonnummer hittar du till höger eller sök oss via växeln.
Telefon: 0978-120 00 växeln
E-post: kommunalteknik@pajala.se
Elektroniksfelanmälan: www.pajala.se/felanmalan


Har du frågor eller felanmälningar på det statliga vägnätet kontaktar ni antingen Trafikverket eller deras driftansvarige entreprenör Svevia i Pajala 0978-740 45


Visa större karta

Uppdaterad: 2019-10-03 10.29

Kontakt

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektronisk felanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345