Trappan-samtal för barn/ungdom

Socialförvaltningen i Pajala kommun har erfarenhet och kunskap av att stödja, hjälpa och skydda den enskilda individen som varit utsatt för psykiskt och fysiskt våld.

Nu kan vi även erbjuda krissamtal åt ett barn/en ungdom som upplevt våld. Syftet är att barnet ska få bearbeta den traumatiska händelsen i samtalen och därigenom kunna lämna traumat bakom sig. Även om våldet upplevts för några år sedan kan samtalen genomföras.

Krissamtalen bygger på ”Trappan-modellen”.

Trappan-modellen utgår ifrån tre steg.

  • Kontakt
  • Rekonstruktion
  • Kunskap

Samtalen pågår mellan tre till elva gånger och pågår ungefär en timma. Samtalen sker alltid enskilt med samtalsledaren.

För mer information om ”Trappan-samtal” se kontaktuppgifter till höger.

Ni kan också vända er till socialsekreterare i barn- och familjegruppen som nås via växeln 0978-120 00.

Uppdaterad: 2017-03-29 15.54