...

Barn som bevittnat våld eller själva utsatts för våld

Barn som bevittnat våld eller själva utsatts för våld

 • Att bevittna våld innebär att:
  – Se våld
  – Höra våld
  – Se våldets efterverkningar (blåmärken, sönderslaget hem och så vidare)
  – Känna av stämningen i hemmet (att våldet "ligger i luften", ansiktsuttryck och så vidare)

  De allra flesta barn är medvetna om vad som sker även när föräldrarna inte tror att barnen märker något.

  Barn märker fort när något inte stämmer i familjen men det är inte alltid de visar det eller ger uttryck för sina känslor. Att ett barn mår dåligt kan istället visa sig via deras beteende eller i lek.

 

 • Stöd och hjälp till barn som bevittnat våld
  Det är viktigt att berätta för barn att våldet inte är deras fel och att de har rätt att känna som de gör. Det är viktigt att barn som behöver det får stöd och hjälp att hantera sina känslor och bearbeta sina upplevelser. Socialtjänsten är skyldig att särkskilt uppmärksamma barns behov och verka för att tillgodose barns behov av trygghet och god omsorg.

 

 • Socialförvaltningen i Pajala erbjuder stöd till barn som bevittnar våld i form av:
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Jourhem
  • Familjehem 
  • Trappan-samtal för barn/ungdom  
Uppdaterad: 2018-01-26 07.50

Kontakt

Vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa, ring Pajala kommun på 0978-120 00 vx och be om att bli kopplad till socialsekreterare i barn- och familjegruppen. 

Vid akuta ärenden, ring 112 och be att bli kopplad till socialjouren i Pajala

Länkar och dokument:

Kvinnofridslinjen
Terrafem - nätverk för våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
RFSL
Brottsofferjouren
Vuxenpsykiatrin
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN 
1177
Polisen
Varningssignaler och råd