Äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning

Äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för våld i nära relationer i lika hög utsträckning som kvinnor generellt, men hög ålder och funktionsnedsättning gör dessa kvinnors utsatthet större. Kvinnan kan vara i beroendeställning av någon – antingen av en person i en nära relation eller av vårdpersonal – som utsätter kvinnan för kränkningar och våld. 

Uppdaterad: 2018-09-17 10.25

Kontakt

Pajala kommun 
0978-120 00 vx, be om att bli kopplad till socialsekreterare

Akuta ärenden efter kontorstid: Ring 112 och be om att bli kopplad till socialjouren i Pajala

Länkar och dokument: 

Kvinnofridslinjen

RFSL

Terrafem - nätverk för våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund

Vuxenpsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup)

Polisen

Varningssignaler och råd

Brottsofferjouren