Våld i Nära Relationer

Det finns hjälp att få!

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat. 

Det kan vara mycket svårt att berätta om det som har hänt. Men om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen så finns det stora möjligheter att få stöd, hjälp och skydd genom att ringa något av följande nummer.

  • Pajala kommun: 0978-120 00 och be om att bli kopplad till socialsekreterare
  • Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50    
  • Vid mycket akuta ärenden efter kontorstid (kvällar och helger) ring polisen på 112  och be om att bli kopplad till socialjouren i Pajala.

Våld i nära relation kan innefatta olika former av våld och övergrepp:
* Fysiskt våld är när du t.ex. blir knuffad, slagen, luggad eller sparkad.
* Psykiskt våld är när du t.ex. får höra kränkningar, blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll.
* Sexuellt våld är när du t.ex. blir utsatt för sexuella handlingar som du inte tycker är okej, när du tvingas titta på porr etc.
* Materiellt våld är t.ex. när någon slår sönder saker i ditt hem.
* Latent våld är när du känner dig hotad eller rädd.

Våld i nära relation drabbar oftast kvinnor. Våld i nära relation kan förekomma i såväl heterosexuella parförhållanden som i samkönade relationer. De utsatta är såväl yngre kvinnor som äldre och funktionshindrade, det kan vara kvinnor med missbruk och kvinnor med utländsk bakgrund. Det förekommer även att män blir utsatta. Det kan även vara personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. På socialtjänsten i Pajala har vi som grundprincip att varje våldsutsatt person har rätt att bemötas utifrån sitt behov av skydd och stöd, oavsett vem hon/han är och vilken bakgrunden är.

Tänk på att:
• Det är aldrig den utsattas fel att en anhörig misshandlar henne/honom.
• Mannens våld beror inte på att kvinnan är allmänt aggressiv eller provocerar.
• Våldet är helt förövarens ansvar. Alla kan sluta slå den dagen de tar ansvar för sina handlingar.
• Ingen har rätt att bruka våld mot en annan människa.

Läs gärna texten ”Varningssignaler och råd”

Uppdaterad: 2018-09-17 10.22