Vad skapar värde för äldre i sitt boende?

Vad är det då som skapar värde och är viktigt för äldre i sitt boende? Den frågan ställde Maj-Lis Ejderlöf socialchef och Mervi Kostet Kvalitetsledare i Pajala kommun till föreningar och organisationer. Demensföreningen och pensionärsorganisationer i hela kommunen har  jobbat med frågan i så kallade fokusgrupper. Materialet från dessa 7 träffar finns nu sammanställd i denna rapport. Mycket värdefull kunskap och erfarenhet att ta med till arbetet med ny struktur avseende äldres boende.

Ett stort tack skall riktas till alla föreningar och organisationer som har gett av sin tid och delat med sig av sina tankar.  Hur vill jag ha det när jag blir äldre?

Läs mer i rapporten

Se även Hur ska framtidens äldreomsorg se ut i Pajala kommun

Uppdaterad: 2017-09-15 09.37