Suntarbetsliv

Suntarbetsliv - Partner för prevention har i samverkan med fackliga organisationer och Sveriges kommuner och landsting tagit fram arbetsmaterial där våra samtalsledare kommer att vara viktiga resurser. 

Samtalsledare från socialtjänstens personal har utbildats och är nu redo för att jobba med sina arbetskamrater kring det viktiga arbetet som görs inom socialtjänsten.

Vi önskar alla lycka till med arbetet! 

Läs mer

Vård i annans hem är ett stöd för personal som arbetar hemma hos människor. Verktyget består av sex samtalsövningar som levandegör frågeställningar och situationer personal  ofta ställs inför. Med hjälp av övningarna kan grupperna tillsammans skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatser. 

Vård i annans hem syftar till att stimulera till dialog och delaktighet om arbetsmiljö i arbetsgrupper inom området vård i annans hem, samt att stimulera till handling på olika organisatoriska nivåer. Övningarna i materialet ger ett kreativt och inspirerande sätt att effektivisera dialogen kring arbetsmiljön.

Vi återkommer med godbitar från utbildningen " Att arbete i andras hem"

Uppdaterad: 2016-11-24 16.24