IBIC

Individens behov i centrum

IBIC är ett sätt att arbeta som fokuserar på brukarens behov, mål och delaktighet. Det är utvecklat av Socialstyrelsen. Alla verksamheter som arbetar med brukare som får insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa modellen. Modellen kommer att införas succesivt under 2018.

Med IBIC ska vuxna personer få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. 

Ett mål med IBIC är att alla brukare ska få sina behov beskrivna på samma sätt i hela landet. Ett annat mål är att den som behöver stöd ska få större möjlighet till att vara med och påverka.

Med IBIC kan vi bättre beskriva brukarens behov, resurser, mål och resultat. Vi använder internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av sociala insatser (KSI). Dessa klassifikationer ger oss ett gemensamt språk för att beskriva brukarens behov. På så sätt kan vi få en ökad förståelse och bättre samverkan mellan olika yrkesgrupper.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Vad innebär det för er som har eller söker stöd och hjälp?

Det är en långsiktig process att ändra arbetssättet till att sätta brukarens behov i centrum före insats. I början kommer arbetet att märkas för nya brukare i behov av stöd. Nuvarande brukare märker förändringen vartefter vi gör uppföljningar och om deras behov förändras.

Mer information, ring

Mervi Kostet
Kvalitetsledare Socialtjänsten
0978-129 38

Anette Linde
Enhetschef/ Processledare IBIC
0978-120 21

 

Uppdaterad: 2018-06-26 15.52 av evakum