Förändringar i färdtjänsten

OBS! Nytt datum.

Från och med första november tar Länstrafiken i Överkalix över ansökan och bedömning av rätt till färdtjänst från Pajala kommun som tidigare handlagt ärendet.

Detta innebär att de sökande ska vända sig direkt till länstrafiken vid ansökan om färdtjänst samt frågor kring färdtjänst och beställning av färdtjänst.

Länstrafiken kommer att gå ut med ytterligare information. Berörda har informerats om förändringarna.

Uppdaterad: 2014-10-15 10.11