Äldreomsorgens ledare i skolbänken

Tack vare statliga projektmedel har vård- och omsorgspersonalen inom Äldreomsorgen, kunnat ta del av en hel del kompetensutveckling under de senaste åren.

Men nu är det chefernas tur att utveckla sitt ledarskap. Enhetscheferna i Äldreomsorgen kommer under två år att delta i den Nationella ledarskapsutbildningen, som anordnas av Umeå Universitet med flera. Utbildningen är en distansutbildning och går på kvartsfart – vilket innebär att cheferna kommer att studera och arbeta samtidigt. De teoretiska kunskaperna kommer att kunna tillämpas i praktiken under studietiden.

Det är en statlig satsning och arbetsgivaren betalar ingen kursavgift – men står för kurslitteratur, resor och eventuella vikariekostnader. Utbildningen är skräddarsydd för enhetschefer (eller motsvarande) anställda inom Äldreomsorg. Kursstart i september 2013.

Utbildningens innehåll:

Värdegrunden inom Äldreomsorgen. Vi vill ha en verksamhet som ger ett fortsatt värdigt liv och trivsel i tillvaron. Vilka värderingar och förhållningssätt har vi inom Äldreomsorgen – och vilka vill vi ha? Hur bedrivs arbete med värdegrundsfrågor? Hur hålls de levande?

Lagstiftning och styrdokument. Systematiskt kvalitetsarbete. Lagar som styr. Omvärldsbevakning.

Ledarskap, medarbetare och organisation. Strategiskt och pedagogiskt ledarskap. Att styra med kunskap. Ledarstil och ledarfilosofi. Konflikthantering och grupprocesser.

Uppföljning, förbättringskunskap och evidensbaserad praktik. Att systematiskt ta lärdom av erfarenheter.

Upphandling. Driftsformer, avtalsförvaltning och avtalsuppföljning.

 

”Den nationella ledarskapsutbildningen höjer kompetensen hos äldreomsorgens chefer och kan på så sätt långsiktigt utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. För mig är det här en mycket viktig satsning.”

Barn- och äldreminister Maria Larsson.

Uppdaterad: 2013-09-20 15.41 av Monika Lund