Missbruk & Beroende

I missbruksgruppen gör man utredningar efter ansökningar och anmälningar och tar beslut om bistånd utifrån den enskildes behov.

Biståndet kan också bestå av:

  • samtalskontakter
  • kontaktmannaskap
  • öppenvårdsbehandling samt uppföljning
  • vård i behandlingshem samt uppföljning m.fl.

Samtliga bedömningar görs i huvudsak i samverkan med den enskilde.

De lagar som främst reglerar socialtjänstens uppdrag är Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Första kontakten/bedömningen sker i regel med gruppledaren som därefter fördelar ärendet för handläggning.
 

Relaterade länkar:

Lider du av missbruks- eller beroendeproblematik har du genom Öppenstödsteamet möjlighet att få råd och stöd. 

Alkohol & Narkotika

AA, anonyma alkoholister  

Alkoholhjälpen

Missbruk under graviditet 

NA, anonyma narkomaner 

Spel

Spelberoendes riksförbund 

Stödlinjen 

Anhöriga

ACA Sverige, Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer 

Al-anon för anhöriga till alkoholberoende 

Barn till föräldrar med missbruk

Nar-anon för anhöriga till drogberoende 

FMN, föräldraföreningen mot narkotika 

Stödlinjen 

Övrigt

CAN, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Dopingjouren

Drugsmart 

Kvinnofridslinjen

Uppdaterad: 2019-01-30 11.25

Kontakt

Socialsekreterare
Telefon: 0978-120 00 vx
Telefontid vardagar:
08:30 - 09:30