Hur skall framtidens äldreomsorg se ut i vår kommun

Vi blir äldre och under 2020-talet kommer antalet personer över 85 år öka kraftigt. Socialtjänsten i Pajala kommun står inför stora utmaningar. Vi vet att befolkningen kommer att minska de kommande åren och därmed minskar kommunens skatteintäkter, vilket påverkar ekonomin radikalt. Kompetensbrist på grund av avsaknad av personella resurser är redan idag en utmaning. Hur skall framtidens äldreomsorg se ut i Pajala kommun?

Vad är det då som skapar värde och är viktigt för äldre i sitt boende? Den frågan ställde Maj-Lis Ejderlöf socialchef och Mervi Kostet Kvalitetsledare i Pajala kommun till föreningar och organisationer. Demensföreningen och pensionärsorganisationer i hela kommunen har  jobbat med frågan i så kallade fokusgrupper. Materialet från dessa 7 träffar finns nu sammanställd i denna rapport. Mycket värdefull kunskap och erfarenhet att ta med till arbetet med ny struktur avseende äldres boende.

Ett stort tack skall riktas till alla föreningar och organisationer som har gett av sin tid och delat med sig av sina tankar.  Hur vill jag ha det när jag blir äldre?

 

 

Uppdaterad: 2017-09-14 09.02