Funktionsnedsättning

Du som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället. 

Rätt till bistånd/insats prövas av kommunens bistånds-/ LSS handläggare efter ansökan från den enskilde eller dennes företrädare, det vill säga vårdnadshavare, god man, förvaltare eller person med fullmakt.

Utgångspunkt är lagstiftningen, framför allt LSS  och SoL som avgör om du har rätt till stöd och vilket stöd som du kan få.

Ansökningsblankett pdf LSS, ansökningsblankett LSS

Uppdaterad: 2019-01-03 13.21

Verksamhetschef:
Maggie Falk
Telefon: 0978-120 86
Skicka e-post

Bistånds-/LSS handläggare:
Tfn: 0978-120 71
Telefontid vardagar:
08.30 - 11.30