Ekonomisk hjälp och stöd

Alla har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i Pajala kommun och inte kan försörja sig och sin familj har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver. Ekonomiskt bistånd beviljas om behovet inte kan ges på annat sätt.

Socialförvaltningen ansvarar för prövningen av ekonomiskt bistånd och styrs av lagen i de mål och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige.

Enligt riktlinjerna ska biståndet vara i nivå med vad en låginkomsttagare normalt har råd till och präglas av principen om barnens bästa, helhetssyn och respekt.

Du vänder dig till socialförvaltningen för att ansöka om hjälp. Din ansökan behandlas så snart som möjligt. Vi har som mål att du ska få ett beslut inom 10 arbetsdagar efter att alla handlingar inkommit till socialförvaltningen.

Telefontid: måndag - fredag mellan kl. 08.30-09.30

Uppdaterad: 2019-05-21 13.04

Socialsekreterare             
Telefonnr: 0978-120 00 vx
Telefontid vardagar:
08.30-09.30

Sektorchef
Stöd och Omsorg
Maj-Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 03
Skicka e-post