Bostadsanpassning

För personer med funktionshinder som önskar bo kvar i eget boende så finns möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Plan-och miljönämnden ansvarar för handläggning och prövning av  ansökningar om bidrag.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt.

För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens medgivande. Bidrag lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner samt för funktioner i anslutning till bostaden.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Behovet av anpassningsåtgärder ska vara långvarigt eller bestående och styrkas genom intyg av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Telefontider

För kontakt med handläggaren för bostadsanpassning gäller följande telefontider:

Måndagar 13.00-15.00
Tisdagar 09.30-11.30 
Torsdagar 09.30-11.30
Fredagar 09.30-11.30

Ni är även välkomna att kontakta handläggarna via e-post. Kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.


Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Uppdaterad: 2017-03-30 10.56

Kontakt

Handläggare bostadsanpassning 
Maria Alldén
0978-122 29
maria.allden@pajala.se

Handläggare bostadsanpassning
Veronica Andersson
0978-121 28
veronica.andersson2@
pajala.se
 

Handläggare bostadsanpassning
Johny Lantto
070-345 89 94
johny.lantto@pajala.se 

Telefontider för bostadsanpassning
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30