Oro för barn och unga

Barn har rätt till en trygg och bra uppväxt. Ibland finns det dock skäl till att känna oror över att barnet inte har det tillräckligt bra. Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till, att barnet är utsatt för omsorgssvikt eller övergrepp, eller att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att till exempel missbruka eller begå brott.

Ofta lyckas familjen själv finna en lösning på problemet men inte alltid. Problemet kanske är av sådan omfattande art att professionell hjälp krävs. En anmälan kan göras av någon i omgivningen som uppmärksammar det rådande problemet. Det kan till exempel vara en granne, barnavårdscentralen, förskolan, skolan eller någon annan utanför familjen som är orolig över ett barn eller en ungdom.

Kontaktuppgifter för orosanmälan:                                            

  • Vid akuta ärenden ringer du Polisen 112 och ber att bli kopplad till Socialjouren i Pajala.       
  • Under kontorstid 0978-120 00 vxl, be att bli kopplad till socialsekreterare eller myndighetsgruppens reception.
  • Fax: 0978-120 60, ej akuta ärenden.                      
  • Post: Pajala kommun, Myndighetsgruppen, 984 85 Pajala, ej akuta ärenden.

 Frågor vid anmälan

Uppdaterad: 2018-01-26 07.43