Avgifter

Avgifter för äldreomsorg 2018 (Öppnas i nytt fönster)
Presentation av avgiftssystemet

Färdtjänst
Vad kostar det?

Den färdtjänstberättigade betalar för resan en egenavgift som grundas på Länstrafikens ordinarie enkelprisbiljett på buss, med ett tillägg på 75%. Egenavgiften följer justeringar i Länstrafikens biljettpriser.

Uppdaterad: 2018-01-15 11.13