Äldreomsorg

Äldreomsorgen hjälper äldre kommuninvånare som behöver hjälp för att få vardagen att fungera.

Äldreomsorgen ger hjälp i hemmet genom hemtjänst och matdistribution.

Insatserna utformas efter den enskildes behov och kan se olika ut beroende på hjälpbehovet.

Vi har äldreboenden anpassade till olika behov. För att öka tryggheten i hemmet erbjuder vi trygghetslarm.
Vidare görs förebyggande hembesök och ger information till närstående.

I verksamheten är hjälp till stimulans och en meningsfull vardag en viktig del.

Äldreomsorgen ger stöd och avlösning till anhöriga till äldre. Personalen har arbetat mycket med att utveckla verksamheten. 

Respekt och omtanke är för varje brukare är ett mål vi alltid strävar efter. 

Uppdaterad: 2019-01-03 13.26

Kontakt

Verksamhetschef
Maggie Falk
Telefon: 0978-120 86
Skicka e-post