Stöd och Omsorg

Socialtjänsten finns till för dem som behöver hjälp och stöd i olika former. Det kan vara allt från barn, ungdomar till gamla människor. 

Socialtjänsten är indelad i två avdelningar:
Individ och Äldreomsorgen: Hemtjänst och äldreboenden är de stora avdelningarna.
Myndighetsgruppen: Här finns all verksamhet inom individ- och familjeomsorgen.

Myndighetsgruppen är mindre men innehåller fler delar och omfattar all handläggning, LSS (lagen om stöd och service till viss funktionshindrade) och psykiatrin. 

Uppdaterad: 2019-05-21 13.00 av evakum

Kontakt

Sektor Stöd- och omsorg
Sektorchef


Maj Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 03
Skicka e-post

Verksamhetschef:
Maggie Falk
Telefon: 0978-120 86
Skicka e-post                    

Kvalitetsledare/utvecklare:
Mervi Kostet
Telefon: 0978-129 38
Skicka e-post

MAS Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska
Eva Ersson
Telefon: 070-628 02 54
Skicka e-post

Metodutvecklare
Bengt-Ola Mörtlund
Telefon: 0978-120 63
Skicka e-post  


Externa Länkar

BRIS
Kvinnofridslinjen
Rädda Barnen
Socialstyrelsen  
Teletal
Seniorval.se
Pensionsmyndigheten
Försäkringskassan