Kommunstyrelsen

Pajalas kommunchef Per skalk är direkt ansvarig för förvaltningarna/avdelningarna och enheterna.

Kansliets huvuduppgifter är diarieföring, protokollföring samt övriga administrativa arbetsuppgifter som krävs för ärendenas handläggning i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott samt information.

I Pajala kommun är även information, växel samt vaktmästeriet en del av kansliet.

Uppdaterad: 2018-04-05 12.29