Sammanträdesplan 2019

Kommunfullmäktige
25 februari,15 april (extra), 29 april, 10 juni, 16 september,
28 oktober och 16 december.

Kommunstyrelsen  
21 januari, 11 februari, 8 april, 27 maj, 2 september,
14 oktober samt 2 december.

Allmänna utskottet 
28 januari, 11 mars, 13 maj, 19 augusti, 30 september och
18 november.

Barn och utbildningsutskottet
29 januari, 12 mars, 14 maj, 20 augusti, 1 oktober och
19 november.

Stöd- och omsorgsutskottet

7 februari, 21 mars, 23 maj, 29 augusti, 10 oktober och
28 november.

Personalutskottet
4 mars, 3 juni, 9 september och 9 december. 

Minoritetsutskottet och Minoritetsrådet
31 januari, 2 maj, 22 augusti och 21 november.

Bygg- och miljönämnden
20 februari, 21 mars, 3 april, 15 maj, 19 juni,
21 augusti, 25 september, 6 november och 11 december. 

Tillgänglighetsrådet (KTR) och Pensionärsrådet (KPR)
 
7 mars, 13 juni, 12 september och 5 december. 

Hälsorådet
5 februari, 16 april, 27 augusti och 10 december.

Valnämnden
Sammanträder vid behov.

Individnämnden
Sammanträder vid behov.

Krisledningsnämnden
Sammanträder vid behov.

Uppdaterad: 2019-01-10 13.54