Valnämnden

Valnämnden är tillsammans med kommunstyrelsen och överförmynderiet de enda obligatoriska nämnderna.

Nämnden handhar alla uppgifter kring- och organiserar gemomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt EU-parlamentet.

Uppdaterad: 2018-08-23 12.59 av linhuh

Kontakt

Ordförande
Folke Hieta
Telefon 0977-240 11
Mobil 070-633 04 43
folke@mejl.be


Vice ordförande
Pirkko Heikkilä
Telefon 0978-501 34
Mobil 070-277 34 76
Skicka e-post

Nämndsekreterare 
Boel Svanberg
Telefon 0978-122 36

Länkar

Valmyndigheten