Kommunstyrelsens verksamhet

Pajalas kommunchef Per Skalk är direkt ansvarig för förvaltningarna och enheterna.

Kommunkansliets huvuduppgifter är diarieföring, protokollföring samt övriga administrativa arbetsuppgifter som krävs  för ärendenas handläggning i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott samt information.

I Pajala kommun är även informationsansvarige en del av kansliet.

Uppdaterad: 2018-08-31 15.40 av linhuh

Kontakt

Kommunchef
Per Skalk
Telefon 0978-120 01
per.skalk@pajala.se


Kanslichef
Linnea Huhta
Telefon 0978-120 91
linnea.huhta@pajala.se

Nämndssekreterare 
Sixten Olli
Telefon 0978-120 62
sixten.olli@pajala.se

Nämndsadministratör
Anna Uusitalo
Telefon 0978-120 49
anna.uusitalo@pajala.se