Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. 

Ledamöterna väljs i direkta val av röstberättigade invånare som är folkbokförda i kommunen. En ledamot av kommunfullmäktige måste vara mantalskriven i kommunen och minst 18 år gammal.

Kommunfullmäktige i Pajala kommun har 33 ledamöter.

Fullmäktiges ordförande är Stig Töyrä (KD), Vice ordförande är Birgitta Rantatalo (S).

Uppdatering av sidan pågår.

Uppdaterad: 2018-12-12 14.33 av linhuh

Kontakt

Ordförande
Stig Töyrä, KD

Vice ordförande
Birgitta Rantatalo, S