...Information om planerade ombyggnationer - kommunalkontoret

Under året kommer både utvändiga och invändiga ombyggnationer av kommunalkontoret att genomföras för att säkerställa lokalen som en kommunal ledningsplats i händelse av kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöder kommunen i dessa åtgärder.

Under vecka 17 kommer arbetena med att installera ett reservelaggregat att påbörjas. Delar av uppfarten till kommunalkontorets norra entré ut mot Medborgarvägen kommer att utgöra en byggarbetsplats. Ombyggnationen kan också tillfälligt leda till en begränsning i framkomligheten på Medborgarvägen.

Ytterligare planeras en invändig ombyggnation under hösten 2017 - preliminärt under september månad. Efter ombyggnationen kommer den norra ingången från Medborgarvägen att vara öppen för besökande. Kommunen kommer också att ha en reception var besökande kan få vägledning och anmäla sin ankomst i anslutning till besök. Dator och toalett kommer vara tillgänglig för allmänheten i receptionsområdet som också kommer vara särskilt tillgänghetsanpassat. Mer information om detta kommer längre fram.

För eventuella frågor är ni välkomna att kontakta säkerhetssamordnare och projektledare Juha Pasma (0978-121 57).

Uppdaterad: 2017-04-24 14.34