Information gällande pågående ombyggnation

Ombyggnation pågår i kommunhuset sedan maj 2017, etapp 1 av ombyggnationen är genomförd och etapp 2 inklusive utvändiga återställningsarbeten kring kommunhuset pågår och beräknas vara slutförda försommaren 2018. 

BESÖKANDE

Framkomligheten till kommunhuset och foajén kommer att påverkas särskilt fram till slutet av januari 2018. Vid möte med handläggare, invänta att denne möter dig vid ankomst. Under delar av ombyggnadstiden kommer ordinarie ingångar vara stängda av säkerhetsskäl, skyltade anvisningar kommer att uppdateras allt eftersom arbetet genomförs. Det är på grund av er egen säkerhet viktigt att ni respekterar skyltningen och markering av förbudsområden.

VÄXELADMINISTRATION

Växeladministrationen hanteras i kommunkansliet fram till slutet av januari 2018. När ombyggnationen är klar ersätts det tidigare växelområdet av en reception som kommer att vara bemannad i enlighet med kommunens öppettider.

ANSLAGSTAVLA

Kommunens officiella anslagstavla för anslag, kungörelser och lediga jobb finns i kommunkansliet. Se även protokoll och kungörelser/ tillkännagivanden på Pajala kommuns digitala anslagstavla på startsidan till www.pajala.se.

Vi hoppas att ni har förståelse för, och överseende med, den begränsade framkomligheten mm under ombyggnadstiden. 

Vid eventuella frågor kontakta projektledare Juha Pasma via växel, 0978-120 00.

se även, information gällande planerad ombyggnation genom att klicka här.

Uppdaterad: 2017-11-30 15.21 av linhuh