...



Inbjudan till föreningar och trossamfund - informationsträff om TIA

På tisdag 18 april får Pajala kommun besök av Liv Bystedt från Länsstyrelsen Norrbotten som gärna vill informera om möjligheten att söka stöd för tidiga insatser för asylsökande (TIA). Medlen är i första hand riktade till ideella föreningar och trossamfund, i andra hand kan kommuner och kommunalförbund söka. 

Även om ni inte planerar något nytt projekt innan sommaren kan det vara bra att komma på mötet för att få information och ställa frågor direkt till Liv Bystedt om hur ni ansöker och vad som krävs för att beviljas medel. För mer information se länk.

Mötet hålls på Slussen (vid Pajala busstation) kl 18:30-20:00.

O.S.A. senast 17 april till julia.torgils@pajala.se

Uppdaterad: 2017-04-13 11.52