Gemensamt sammanträde i Kolari 30 augusti 2017

PRESSMEDDELANDE

Kolari och Pajala kommun: De utvecklande näringarna behöver fungerande spårförbindelse

Kommunfullmäktige från både Kolari kommun och Pajala kommun höll gemensamt sammanträde den 30 augusti 2017.

Fullmäktige från de båda kommunerna linjerade upp att utvecklingen av områdets näringar förutsätter tätt samarbete mellan kommunerna och fungerande trafikförbindelser.

- Utvecklande turism och gruvprojekten på båda sidorna av Tornedalen stöttar utvecklandet av järnvägstrafiken i Kolari. Att staka ut västlig rutt för Ishavsspåret och en förbindelse till Sverige vore önskvärt, konstaterar Antti Määttä, kommundirektör Kolari.

- Inom fisketurismen finns stora möjligheter för kommuner i Tornedalen. Finska och Svenska staten borde försäkra att lax kan vandra upp i älvarna och stötta möjligheterna till utveckling och samarbete inom det området, säger Anna K Kostet, kommunalråd Pajala Kommunfullmäktige diskuterade under sitt möte också om byggmöjligheterna för ett gemensamt badhus Samt avlägsnandet av hinder för gränshandel- och arbete.

– Det är viktiga frågor som kan ena dessa två gränskommuner till ett gott och konstruktivt samarbete, säger Jan Larsson, kommunalråd Pajala.

Frågor/funderingar, kontakta:

Kommunalråd Jan Larsson (S), 0978-120 02, 072-505 67 67 eller kommunalråd Anna Kumpula Kostet (V) tel. 0978-120 05, 070-281 95 95

Uppdaterad: 2017-08-31 14.02 av linhuh