Handlingsprogram för minoritetsspråken

Pajala kommunfullmäktige har antagit ett nytt handlingsprogram för minoritetsspråken som gäller t.o.m. år 2019. Programmet berör hela kommunen och innehåller en mängd åtgärder för att stärka de nationella minoritetsspråken, särskilt meänkieli och finska, och för att skydda de nationella minoriteternas rättigheter. Programmet syftar särskilt till att: revitalisera meänkieli, förbättra servicen på finska och höja dessa språks status. Programmet riktar särskilt in sig på områdena barn och ungdomar samt kultur.

Handlingsplan för minoritetsspråken 2017-2019

Uppdaterad: 2018-08-18 14.21

Kontakt

Minoritetsspråks-
samordnare

Johanna Collen
0978-120 52
johanna.collen@pajala.se