Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: tornedalingar, sverigefinnar, samer, romer och judar. Sverige har också fem nationella minoritetsspråk: meänkieli, finska, samiska, romani chib och jiddisch. De nationella minoritetsspråken erkändes av Sveriges riksdag 1999.


Minoritetslagen

Den 1 januari 2019 trädde den nya Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft.


Grundskydd

 Lagen ger alla fem nationella minoriteter ett grundskydd i hela landet. Det innebär att:

- De ska få information om sina rättigheter

- Deras språk ska skyddas och främjas

- De ska få möjlighet att behålla och utveckla sin kultur

- Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt

- De ska få möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och möjlighet att samråda i sådana frågor 


Förstärkt skydd

Pajala kommun tillhör förvaltningsområdet för meänkieli och finska. Det ger tornedalingar och sverigefinnar ett förstärkt skydd i Pajala kommun. Det innebär att:

- Enskilda har rätt att använda meänkieli och finska muntligt och skriftligt i kontakt med Pajala kommun

- Pajala kommun är skyldig att ge muntligt svar på meänkieli eller finska samt på begäran en skriftlig översättning av beslut och motivering

- Pajala kommun ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i meänkieli och finska

- Pajala kommun är skyldig att ordna förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på meänkieli och finska om så önskas

Handlingsplan för minoritetsspråken 2017- 2019

Uppdaterad: 2019-02-15 14.54

Kontakt

Minoritetsspråkssamordnare
Johanna Collen
Tel. 0978-120 52
johanna.collen@pajala.se