Djurskydd & Djurhållning

Sedan 1 januari 2009 har Länsstyrelsen tagit över ansvaret för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder. Det krävs i vissa fall tillstånd för djurhållning, detta sker enligt djurskyddslagen eller miljöbalken.

Tillstånd enligt djurskyddslagen söker du hos Länsstyrelsen om du:

  • Yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur
  • Offentligt förevisar djur
  • Håller djur i stallar som förprövas
  • Anordnar tävling med djur

Tillstånd enligt artskyddsförordningen krävs även vid handel med utrotningshotade växter och djur. Du behöver inte tillstånd för att ha till exempel en hund eller katt som sällskapsdjur men du måste naturligtvis även då behandla djuret väl och sköta om det på bästa sätt. Djuren får dock inte störa människor i den omedelbara omgivningen varför det ibland ställs krav på tillstånd enligt miljöbalken.

Tillstånd enligt miljöbalken söker du hos kommunen:
Du behöver tillstånd för vissa djur om du bor i ett tätbebyggt område där det finns en detaljplan. Det kan till exempel röra sig om:

  • Orm
  • Lantbrukets djur, det vill säga häst, nötkreatur, get, får, gris och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Höns och tupp som vistas utomhus räknas inte som sällskapsdjur.
  • Pälsdjur, det vill säga djur som föds upp för pälsens skull.

Den som avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan skall anmäla detta till den kommunala nämnden eller till generalläkaren, då generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten.

Uppdaterad: 2017-04-21 08.16