Renhållningsturer

Turer för veckorna 52 samt 1 2018-2019 finns här.

Tekniska avdelningen kör all renhållning i egen regi. Vår renhållningsbil kör måndag till torsdag vecka efter vecka enligt ordinarie schema. Skulle vi få driftstörningar och ej kommer på annonserad dag ska du låta ditt sopkärl stå ute vid vägen tills vi tömt den. Akuta driftstörningar kan uppkomma och då senareläggs alla turer till felet är åtgärdat.

Vi har hämtningsområden som besöks varannan vecka och sen har vi ytterområden som besöks var 4:e vecka. Då vi har få kunder och små mängder avfall i ytterområdena är det miljömässigt och ekonomiskt beslutat att vi ej trafikerar dessa områden lika frekvent som mer tätbefolkade områden.

Orter som har soptömning jämna veckor

Måndag jämna veckor: (Tur 1)
Hörntorpet - Kuusilaki -Korpilombolo – Teurajärvi – Markusvinsa – Liminkajärvi – Tiehaara (Tallheden) - Pirttiniemi-Kivijärvi-Suaningi-Ohtanajärvi -Pimpiö-Pentäsjärvi-Sattajärvi-Välivaara  

Tisdag jämna veckor: (Tur 2)
Kaalamakoski-Kaalama-Kihlanki-Joutivaara- Kuusiniemi-Granvik-Grönbo-Parkajoki-Kitkiöjoki-Kitkiöjärvi-Muodoslompolo- Muonionalusta-Merasjärvi-Parkalompolo-Keräntöjärvi-Hukanmaa-Östra Kangos-Lovikka-Hälsocentralen i Pajala 

Onsdag jämna veckor: (Tur 3)
Pajala  

Torsdag jämna veckor: (Tur 4)
Liviöjärvi-Tuohmaanniemi-Autio-Juhonpieti-
Erkheikki-Mukkakangas-Södra Kengis-Kassa-Torinen-Kardis-Jarhois-Taipalensuu-Mertapalo- Hälsocentralen i Pajala 

 

Orter som har soptömning ojämna veckor

Måndag ojämna veckor: (Tur 5)
Vårdcentralen i Pajala -Samhall -Kainulasjärvi-Narken-Lahdenpää 

Tisdag ojämna veckor: (Tur 6)
Anttis-Huhtanen-Kangos-Junosuando -Tornefors 

Onsdag ojämna veckor: (Tur 7)
Koivuniemi-Tärendö-Vaenvaara-Saittarova-Männikkö-Talinien-Storbyn-Heinonen-Niva-Kallio-Laittamaa-Rovaniemi-Aittamaa-Niemenrova-Forest Hotel-Peräjävaara-Ängsbacken 

Torsdag ojämna veckor: (Tur 8) 
Norra Kengis-Vittaniemi-Kieksiäisvaara-Kaunisjoensuu-Kolari-Ristimella-Huuki-Aareavaara- Kaunisvaara-Sahavaara-Jupukka-Rova-Niva-Hälsocentralen i Pajala

Uppdaterad: 2018-12-28 08.36

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98