Miljö, avfall och återvinning

Pajala kommun ansvarar, genom Bygg- och miljöavdelningen, för tillsyn inom bland annat miljö-, hälso- och smittskydd, livsmedel, dricksvatten samt renhållning och avfall. Insamling av hushållsavfall samt drift av Återvinningscentralerna åligger Tekniska avdelningen.

I kommunen finns ett Hälsoråd med representanter från politiken, kommunen, arbetsförmedlingen, Landstinget, Folktandvården och Polisen. Hälsorådets arbete syftar till att bekämpa kända orsaker till ohälsa och för tidig död genom information till och utbildning av medborgarna.

 

Kungörelse - Lokal Hälsoskyddsföreskrifter

Uppdaterad: 2019-05-20 14.59 av eriwaa

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Kundtjänst
0978-120 55
0978-121 25

Arbetsledare
Renhållning och park
Robert Wahlberg
0978-129 31

Miljöinspektörer
Evgeny Krakov
Telefon: 0978-120 38

Martina Törmä
Telefon: 0978-120 37 

Dan Tjärner
Telefon: 0978-122 52 

Epost
byggmiljo@
pajala.se

Teknisk avdelningschef
Lisa Stridsman
0978-120 98

Plan-och miljöchef
Johanna Alm
0978-120 95