Plan- och miljönämndens sammanträdesplan 2018

Beredning

Nämnd

Tisdag 6/2

Onsdag 21/2

Onsdag 21/3

Onsdag 4/4

Fredag 27/4

Onsdag16/5

Måndag 4/6

Onsdag 20/6

Sommaruppehåll

Onsdag 8/8

Onsdag 22/8

Onsdag 12/9

Onsdag 26/9

Onsdag 24/10

Onsdag 7/11

Onsdag  28/11

Onsdag 12/12

 


Ärenden som ska behandlas av nämnden ska först beredas. Ärenden som ska till nämnden bör därför inkomma till plan- och miljönämnden i god tid innan beredningen, dock senast kl 12 två arbetsdagar innan beredningen.

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor från det datum som kompletta handlingar har diarieförts tills dess att beslut fattas. Handläggningstiden kan förlängas en gång med högst 10 veckor.

Plan- och miljönämndens ledamöter

Ordinarie
Folke Hieta (S), ordförande
Hans-Erik Fors (V), vice ordförande
Karin Magnström (S)
Peter Ericsson (KD)
Hans Nergård (C)

Ersättare
Gösta Kostenius (S)
Marcus Suikki (V)
Björn Sohlberg (M)
Mats Isaksson (FP)

Uppdaterad: 2017-12-18 13.22 av Erik Waara

Kontakt

Administrativ handläggare
Kristina Lampa
0978-122 03
kristina.lampa@
pajala.se


Plan- och miljönämnden
Medborgarvägen 4
984 85 Pajala
planmiljo@
pajala.se