Tobak

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar både för dig som säljer tobak och för dig som röker.

Det här innebär nya tobakslagen

- Bara den som har tillstånd får sälja tobak, vilket innebär att alla som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan om att få sälja tobak och likande produkter.

- Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhägnade idrottsplatser, badplatser och lekplatser.

- Rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (vattenpipa).

- Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar ska följas.

- Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Målet - ett rökfritt Sverige år 2025

- Att införa rökförbud på fler allmänna platser kan bidra till att minska tobaksbruket, minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025, säger Annika Strandhäll, socialminister.

Har du redan anmält tobaks­försäljning?

Du som tidigare har anmält tobaksförsäljning får fortsätta att sälja dina tobaksprodukter fram till den 31 oktober. Du som vill fortsätta att sälja tobaksprodukter efter 31 oktober behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Blanketten hittar du här

Uppdaterad: 2019-08-26 11.02

Miljöinspektörer

Evgeny Krakov
Telefon: 0978-120 38

Martina Törmä
Telefon: 0978-120 37 

Dan Tjärner
Telefon: 0978-122 52 

Epost
byggmiljo@
pajala.se

Relaterade länkar

Beställ dekaler

Sluta röka linjen

Tobaksfakta

Tobakslagen (1993:581)